Footer info box

"Perquè tot esdeveniment...
...comença i acaba amb un bon muntatge"